Klaarzicht B.V.

Klaarzicht B.V.

Specialistische reiniging

Specialistische reiniging

Onze specialismen

PRESSURE WASHER

Hogedrukreiniging

Hogedrukreiniging is een methode die op een breed terrein kan worden toegepast.
Te denken valt onder andere aan het reinigen van:

SPONGE

Graffiti verwijdering

KLAARZICHT is zeer deskundig op dit gespecialiseerde deelterrein en kan daardoor graffiti doeltreffend verwijderen van steen, beton, ijzer, houtwerk, pvc en andere gevelmaterialen.

HOUSE

Gevelreiniging

Vuile gevels zijn vaak onderhevig van alg, mos en overige atmosferische vervuilingen en dus een doorn in het oog. Door middel van hogedrukreiniging geeft KLAARZICHT zelfs de vuilste gevels weer een representatief aanzien.

CLEANER

Opleveringsreiniging

Na het gereedkomen van nieuwbouw of verbouwingen zorgt KLAARZICHT voor een grondige reiniging van alle ruimten.

Ook het ontruimen van woningen is bij KLAARZICHT in goede handen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verwijderen van de inboedel of om lichte sloopwerkzaamheden, zoals: